Üyelik - Genel Bilgiler

Derneğimize gerçek ve tüzel kişiler ASIL ÜYE olabilirler. Bunun dışında derneğin faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen, memuriyet yasasında ön görülen yüz kızartıcı suçları işlememiş özel kişiler SİTE ÜYESİ olabilirler.

Üyelik şartları ve üyelik süreci ile ilgili bilgiler bölümler halinde aşağıda yer almaktadır.

Üyelik Şartları

Onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip olmak ve yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak koşuluyla,

- Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda üst yönetime doğrudan bağlı çalışan Teftiş Kurulu, Uyum, Suç Gelirleri ile Mücadele Bölümleri, İnceleme,Soruşturma, Denetim ve benzeri birimlerde görev yapmakta olanlar,

- Bilgi teknolojisi, risk yönetimi ve iç kontrol konularında görev yapmakta olan denetçi ve uzmanlar, iç denetçilerle faal ilişki içinde olan ve iç denetimle ilgili alanlarda deneyimli olanlar,

- Üniversitelerin denetim ana bilim dallarında görev yapan/yapmakta olan öğretim üyeleri, denetim, uyum, inceleme ve soruşturma alanlarında veya ilgili konularda lisans, yüksek lisans mezunu ve doktora çalışması olanlar,

- Yukarıda belirtilen konularda çalışıp kendi isteği ile mesleği bırakan veya bu meslekten emekli olanlar.

Derneklere üye olmaları yasaklananlar, Dernek’e ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

Üyelik Şartları

- Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları,
- Sivil toplum kuruluşları.

Derneklere üye olmaları yasaklananlar, Dernek’e ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

Üyelik Şartları

Derneğin faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen, memuriyet yasasında ön görülen yüz kızartıcı suçları işlememiş özel kişiler Site veya Öğrenci Üye olabilirler.

Üyelik Özellikleri

Üyelerimiz, üyelik tipine göre çeşitli avatajlar ve özelliklere sahip olurlar.

Özellik Site Üyesi Dernek Üyesi - Bireysel Dernek Üyesi - Kurumsal
Üyelik Başvurusu Takibi
Eğitimlerde fiyat indirimi
Makale yayınlama
Forum sayfalarına erişim ve yorum yapma
Site üyelerine özel dosya paylaşımlarına erişim
Dernek üyelerine özel dosya paylaşımlarına erişim
  Üye Ol Üye Ol Üye Ol

USİUD Hakkında

USIUD tamamen Türk mevzuatına göre kurulmuş ve tescil edilmiş bir dernektir. Bununla birlikte merkezi Amerika Birleşik Devletlerinin Texas eyaletinde bulunan ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) adlı organizasyonun temsilcisi konumundadır.

İletişim Bilgileri

Atayol Plaza Kayışdağı Caddesi, No:45 Kat:5, 34750 Ataşehir - İstanbul - Türkiye

Telefon : +90 850 532 9064 | Faks : +90 216 706 0126