Görevler: Komite, yıl içerisinde düzenlenmesi planlanan etkinliklerin konularının belirlenmesi için çaba gösterir ve kararlarını Yönetim Kurulu onayına sunar. Eğitimin düzenlenmesi için gereken lokasyon, eğitmen, ekipman vb. konularda yapacağı ön çalışmayı ve görüşünü Yönetim Kurulu onayına sunar. Onay doğrultusunda faaliyetlerini sürdürür. Eğitim sonrası anket vb. ile derlenecek bilgileri, ilerideki programını oluştururken göz önünde bulundurmaya azami önem gösterir. Eğitim faaliyetleri dışında, seminer, panel, konferans, kongre gibi faaliyetlerin organize edilmesi işleri komite tarafından yürütülür.

Muhittin Namalır
Muhittin Namalır
Komite Yöneticisi

USİUD Hakkında

USIUD tamamen Türk mevzuatına göre kurulmuş ve tescil edilmiş bir dernektir. Bununla birlikte merkezi Amerika Birleşik Devletlerinin Texas eyaletinde bulunan ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) adlı organizasyonun temsilcisi konumundadır.

İletişim Bilgileri

Atayol Plaza Kayışdağı Caddesi, No:45 Kat:5, 34750 Ataşehir - İstanbul - Türkiye

Telefon : +90 850 532 9064 | Faks : +90 216 706 0126