USIUD tamamen Türk mevzuatına göre kurulmuş ve tescil edilmiş bir dernektir. Bununla birlikte merkezi Amerika Birleşik Devletlerinin Texas eyaletinde bulunan ACFE(Association of Certified Fraud Examiners) adlı organizasyonun temsilcisi konumundadır.

Vizyonumuz;
Suistimal inceleme faaliyetlerinin yürütülmesinde, bu alanda çalışacak meslek erbabının yetişmesinde, suistimal inceleme faaliyetleri ile ilgili etik ve hukuk düzeninin oluşturulması ve geliştirilmesi süreçlerinde ülke içinde öncü, lider ve referans kurum kimliğini sağlamaktır.

Misyonumuz;
Suistimal inceleme uzmanlığının bir meslek olarak kabul edilmesi için lobi ve tanıtım girişimlerinde bulunmak, bu amaçla gerekli hukuk düzeni , mesleki standartlar ve etik kurallarının oluşturulması ile birlikte mesleği icra etmek isteyen veya halen icrai faaliyetlerde bulunan profesyonellere eğitim faaliyetleri vasıtasıyla destek sağlamaktır. USİUD bu misyonunu yerine getirirken başta mesleği icra edenlere, bu mesleği seçeceklere, yolsuzluğa maruz kalan özel sektör ve kamu kuruluşlarına, ülkeye ve topluma doğrudan veya dolaylı katkıda bulunmaktadır.

Tarihçe

USİUD Hakkında

USIUD tamamen Türk mevzuatına göre kurulmuş ve tescil edilmiş bir dernektir. Bununla birlikte merkezi Amerika Birleşik Devletlerinin Texas eyaletinde bulunan ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) adlı organizasyonun temsilcisi konumundadır.

İletişim Bilgileri

Atayol Plaza Kayışdağı Caddesi, No:45 Kat:5, 34750 Ataşehir - İstanbul - Türkiye

Telefon : +90 850 532 9064 | Faks : +90 216 706 0126