usiud acfe turkiye

REPORT TO THE NATIONS 2016 YAYINLANDI - 31.01.2017

'İş Suistimali ve İstismar Üzerine Uluslara Rapor' çalışmasının 2016 sürümü Türkçe olarak yayımlanmıştır.

1988 yılında kurulmuş olan ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) dünyanın en büyük suistimalle mücadele örgütü ve bu konuda başta gelen eğitim ve öğretim sağlayıcısıdır.

ACFE ilk defa 1996 yılında 'İş Suistimali ve İstismar Üzerine Uluslara Rapor´ adlı iş suistimalinin maliyeti, yöntemleri ve mağdurlar üzerindeki etkisini inceleyen çalışmasını yayımlamış ve böylece dünya, iş suistimal'nin oluşma biçimleri ve bu tehdidin finansal etkileri hakkında gerçek anlamda bilgi sahibi olmuştur.

Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği (USİUD) 2007 yılında ACFE'nin Türkiye temsilcisi olarak kurulmuş ve kuruluşundan bugüne ülkemizde suistimal farkındalığının artırılması, suistimal inceleme uzmanlarının yetiştirilmesi ve desteklenmesi etik ve hukuk düzeninin oluşturulması ve geliştirilmesi süreçlerinde öncü ve referans kurum kimliğin sağlamak vizyonu ile hareket etmiştir.

ACFE Türkiye  USİUD olarak ilk defa 2014 sürümünü Türkçe olarak yayımladığımız 'İş Suistimali ve İstismar Üzerine Uluslara Rapor' çalışmasının bu defa 2016 sürümünü yayımlıyoruz. Bu rapor, neticeleri birlikte değerIendirildiğinde, iş suistimali üzerine bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışmanın ürünüdür.

Bu çalışma, Türkiye'den ve dünyanın dört biryanından suistimal inceleme uzmanlarının raporladığı 2.410 iş suistimali vakasının detaylı analizlerini içermektedir. Rapor; incelenen vakalarda suistimalin nasıl gerçekleştirildiği, nasıl tespit edildiği ve kurumların bu riski önlemede ne tür tedbirler alması gerektiği konusunda kıymetli bilgiler sağlamaktadır.

Ülkemiz genelinde suistimal farkındalığını arttıracağını düşündüğüm bu çalışmayı; tüm ticari ve resmî kurumlara,suistimalle mücadele işiyle uğraşanlara, akademisyenlere, medyaya ve halkımıza sunmaktan ACFE Türkiye ? USİUD adına kıvanç duyuyorum. Birçok çalışmada ve sunumda referans olarak kullanılacak bu araştırmanın Türkçeleştirilmesi yoluyla 'Suistimale karşı birlikte mücadele ediyoruz' mottomuza yaptıkları çok önemli katkı ve hizmetten dolayı başta çevirmenler Hande ÖLÇEROGLU ve Kıvılcım GÜNBATTI olmak üzere editörler Ozge AŞÇIOĞLU ve Dr.Murat AYAZ, Genel Sekreterimiz Gökhan YILMAZ ve katkıda bulunan değerli arkadaşlarıma içtenlikle müteşekkirim.

Bunun yanında, bu çalışmanın yayımlanması ve paylaşılması konusunda destek veren ve suistimal ile mücadele çalışmalarımızda Derneğimizin faaliyetlerine katkılarını esirgemeyen KPMG Türkiye firmasını ve değerli çalışanlarını ACFE Türkiye- USİUD adına kutlar, kendilerine teşekkür ederim.

'İş Suistimali ve İstismar Üzerine Uluslara Rapor' un pdf versiyonuna ekten ulaşabilirsiniz.

 

Murat OLTULULAR, CFE

ACFE Türkiye

Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu BaşkanıDiğer Haberler

USİUD Hakkında

USIUD tamamen Türk mevzuatına göre kurulmuş ve tescil edilmiş bir dernektir. Bununla birlikte merkezi Amerika Birleşik Devletlerinin Texas eyaletinde bulunan ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) adlı organizasyonun temsilcisi konumundadır.

İletişim Bilgileri

Atayol Plaza Kayışdağı Caddesi, No:45 Kat:5, 34750 Ataşehir - İstanbul - Türkiye

Telefon : +90 850 532 9064 | Faks : +90 216 706 0126